İleri Kimya Sanayi Toplantısı


HAYATTAN FOTOĞRAFLAR
TURİSTİK KOLONYA : Turizm çalışmalarının hayatın her safhasına kadar girdiğini dikkate alan Türk kolonyacıları bu mühim davada kendilerine düşen vazifeyi ciddiyetle ele almışlardır. Geçenlerde tanınmış iş adamları, banka müdürleri, turizm işleri ile ilgili zatlar. PE-RE-JA İleri kimya sanayi şirketinin tertiplediği büyük toplantıya iştirak etmişlerdir.
Bu toplantıda son zamanlarda Avrupa'da gittikçe şöhreti gelişen Türk kolonyasının ihraç imkanlarının daha da geliştirilmesi konuşulmuş ve Türkiye'den ilk defa kolonya ihraç etmiş olan İleri kimya sanayi temsilcilerinin verdiği izahat dinlenilmiştir. Kolonyanın Türkiye için yeni ve mühim bir döviz kaynağı olacağı tebarüz ettirilmiştir. Ayrıca memlekete gelecek turistlere ve Türkiye'den dışarıya çıkacak yolculara verilmek üzere PE-RE-JA firması tarafından bir de turistik kolonya çıkarıldığı anlaşılmıştır. Resim, İleri kimya sanayinin tertiplediği toplantıyı göstermektedir...1964