Havadan Haydarpaşa Garı ve Limanı


ASYA'YA AÇILAN KAPI = HAYDARPAŞA GARI
İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin en meşhur binalarından biri olan Haydarpaşa garı bu sene tam 50. yaşına basmıştır. Bugün Haydarpaşa garı ve Haydarpaşa Limanı tesisleri eski kervan yollarının hemen hemen üstünde, deniz ve demir yollarının birleştiği noktada Avrupa'dan Asya'ya açılan en büyük kapı halini almıştır. 1953'de başlayan ve 760 metrelik ilk kısmı biten mendirek tamamlandıktan sonra Haydarpaşa Limanı büsbütün ehemmiyet kazanacaktır. Mendireğin boyu 1200 olacak ve bitince buraya 6 büyük gemi yanaşabilecek...1959 Hayat Dergisi.