Münif Fehim Özarman, Fatih Sultan Mehmet ve Mükrime Hatun'un düğünü tablosu


OSMANLI SARAYLARINDA GÜZEL KADINLAR
MÜKRİME HATUN ve FATİH SULTAN MEHMET
Fatih Sultan Mehmet ile Mükrime hatunun düğünü Edirne'de yapıldı. Her gün ayrı şenlikler tertiplenerek tam üç ay sürdü. (Münif Fehim Özarman)

OSMANOĞULLARI VE DULKADİROĞULLARI ARASINDAKİ MÜNASEBET
Osmanoğulları ile Dulkadiroğulları arasındaki akrabalık bağları eskidir. İlk defa müstakbel Fatih Sultan Mehmet'in, Dulkadiroğlu Süli Bey'in kızı Sitti Mükrime'yi alması ile başlamış değildir. Nitekim bu evlenme de, iki Türk hanedanı arasındaki son akrabalık münasebetini teşkil etmemiştir. Bilindiği gibi sultan 2. Murad'ın ve Yavuz Sultan Selim'in, yani Osmanlı hükümdarlarından ikisinin anneleri, Dulkadiroğlu prensesleridir. Yani Fatih'in babaannesi de Dulkadiroğlu'dur.
Mükrime hatun, Veliaht şehzade Mehmet ile Edirne'de evlenmiştir. Edirne şehrini pek sevmiştir. Ölünceye kadar Edirne saray-ı hümayunun da yaşamıştır. İstanbul'a belki gelmiştir fakat bu hususta elimizde kayıt bulunmamaktadır. Edirne'de pek çok hayır eseri yaptırmıştır. Bunların bir kısmı halen mevcuttur. Bu sultan Edirne'de gömülüdür.
Fatih'in İşkodra muhasarasında kullandığı muazzam toplardan birisini Mükrime hatun, masraflarını şahsi parasından vererek döktürmüştü ve adını "Mehmet" verdirtmişti....(1964 Hayat Dergisi)