BİR BÜYÜK ASKER ÖLDÜ !


BİR BÜYÜK ASKER ÖLDÜ !
2. Dünya savaşının ve Kore savaşının önemli askeri simalarından Amerikalı general Douglas MacArthur geçirdiği üç ameliyattan sonra 84 yaşında 5 Nisan 1964 günü vefat etmiştir. Cesareti ve yürekliliği ile ün salan General Douglas, 2. dünya savaşında Pasifikte Japonlara karşı kazandığı parlak zaferlerle tanınmıştı. Babası da bir general olan MacArthur, Kore savaşı sırasında Başkan Truman'la aralarında çıkan bir ihtilaftan dolayı görevinden azledilmiş ve neticesinde askerlik mesleğine veda etmişti...