Experiment Cemiyeti Toplantısı


BÜYÜK ANNELER'DE MÜBADELE EDİLECEK...
Olgunlaşmak, tecrübeye dayanan bilgiyi arttırmak ve birlikte düşünmek gibi kültürel gayeli bir teşekkül olan milletler arası "Experiment" (Tecrübe) cemiyeti, 23 millete mensup 300 delegesiyle bu yılki büyük kongresini Fransa'nın Grenoble şehrinde yapmıştır.
Bu kongreye ilk defa Türkiye'den delege olarak avukat Meliha Toros iştirak etmiş ve konsey daimi üyesi seçilmiştir. Şimdiye kadar milletler arası talebe mübadelesi tertip eden cemiyet, yeni aldığı bir kararla büyük annelerde dahil olmak üzere diğer aile efradını da üye devletler aileleri yanında misafir edecektir...1959