Hayvanları Koruma Günü


HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
Geçen sayımızda "İngiliz kraliyet hayvanları koruma cemiyeti" reislerinden  Lady Gascoigne'in hasta atları nakletmek için memleketimize gönderdiği bir sıhhi imdat (ambulans) arabasından bahsetmiştik. Bu yazımızda da iki gün sonra 4 Ekim 1959'da bütün dünyada olduğu gibi bizde de kutlanacak olan "Hayvanları koruma" münasebetiyle bu konu hakkında aydınlatıcı bilgiler veriyoruz :

Kur'an-ı Kerim'in Enam suresinde der ki : "Yerde gezen hayvanlar, uçan kuşlarda sizin gibi ümmetlerdir. Cümlesi de Rabbin huzurunda birleşeceklerdir."
1954 yılında Londra'da gerçekleşen Dünya hayvanları koruma kongresinde kaleme alınan Hayvan hakları beyannamesinde şöyle denilmektedir :
"Tabiatta hayvanlar yaşama hakkına maliktirler ve ancak zaruri ahvalde kendilerinden istifade edilmek üzere öldürülebilirler."
1955'de kaleme alınan Dünya havyanları koruma kanununun esbabı mucibesinde ise şu cümleye rastlanmaktadır : "Dünya hayvanları koruma kanunu hayvanların iyiliğine hizmet edeceği için ahlaki, kültürel, ekonomik sahada da büyük faydalar sağlayacaktır."
Avrupa'da hayvanları koruma cemiyeti ilk defa 1825 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Bugün 3.000 şubesi, yüzlerce acısız imha merkezi, bütün memleketi dolaşan yüzlerce müfettişi ve muazzam gelir kaynakları vardır.
İngiltere'den sonra bütün medeni memleketlerde hayvanları koruyan ve onların iyiliğine çalışan cemiyetler kurulmuştur. Stuttgart şehrinde Hayvanları koruma okulu bile vardır. 1860'da Dresden'de ilk defa milletler arası bir toplantı yapılmış ve bütün bu cemiyetler "Dünya hayvanları koruma federasyonu" adı altında birleşmişlerdir. Merkezi Lahey'dedir.
Her 4 senede bir umumi kongre yapılır. Kongre 31 Mayıs 1931'de aldığı bir kararla da hayvanları koruma derneği bulunan her memlekette 4 Ekim hayvanları koruma günü olarak kabul edilmiştir.
Türkiye'de bu derneklerin ilki "Türkiye hayvanları koruma cemiyeti"dir. Halen bu cemiyet gibi geniş ölçüde faaliyette bulunan ikinci teşekkülde 1955'de Ankara'da açılan "Hayvanları koruma derneği"dir. Bu dernek Maarif vekilliği ile mutabakata vararak okullarda "Hayvanları koruma kolları" açılmasına çalışmaktadır.
Çünkü, iyilik ve kötülük itiyatları çocuklarda küçük yaşlarda başlar. Cürüm istatistikleri, mahkeme ve ıslahhane dosyaları şu vakıayı göstermiştir : En müthiş caniler çocukluklarında hayvanlara işkence etmiş kimselerdir...1959