İş adamlarımız Yapı ve Kredi Bankası hakkında ne düşünüyorlar ?


ASLAN SADIKOĞLU (Tanınmış armatör ve iş adamlarımızdan)
Bidayetten beri Yapı ve kredi bankasının iş hayatında gösterdiği her çeşit kolaylık, her zaman teşekküre şayandır. Türkiye'de ilk defa armatörlere bilhassa bu tabiri kullanmak isterim, kredi açan bu bankadır. Diğer bankalar ancak Yapı ve kredi bankasından örnek alarak bu teşebbüs sahasında bizlere sonradan müzahir olmuşlardır. Bugün Türk deniz ticaretinin erişmiş olduğu tonajda, Yapı ve kredi bankasının çok önemli bir rolü olmuştur...

NİMET BARAZ (Transtürk müessesesi sahiplerinden)
Müessesemiz uzun zamandan beri Yapı ve kredi bankasının müşterisidir. Bankanın tasarrufu teşvik ettiği, ticari sahaya memleket ölçüsünde yenilikler getirdiği bir gerçektir. Bu suretle tasarruf erbabının elindeki mevduatın bankalara akışını çeşitli propaganda ve cazip buluşlarla temin eden Yapı ve kredi bankası, milli bankacılığı modern esaslar üzerinde ilk defa tesis ve idame ettirebilmiş en büyük mali müesseselerimizden birisidir.

NECATİ DÖLAY (Vinylex müessesi sahiplerinden)
Yapı ve kredi bankasını çok beğenir, takdir ederim. Bilhassa ticaret hayatımıza yaptığı hizmetler minnettarlığımızı arttırmıştır. Bu, memleketteki kalkınmayı teşvik etmesinin büyük delilidir. Bankanın bütün ticari müesseselere ve bu arada fabrikamıza gösterdiği yakın alaka dolayısıyla Yapı ve kredi bankasına teşekkürü vazife biliriz.

NEJAT VEZİROĞLU (Veziroğlu şirketi müdürü)
Şirketimiz Türkiye'de yol, hava alanı, köprü gibi büyük işler yaptığından bankalarla daimi olarak temastadır. Bu arada en çok irtibatımız Yapı ve kredi bankası iledir. Angajmanlarına sadık oluşu, faaliyetlerindeki sürat ve ciddiyet, daima "müşteri haklıdır" prensibini güdüşü umumun itimadını kazanmasına sebep olmuştur. Bugün Yapı ve kredi bankası Türkiye'de Batı prensiplerine uygun olarak çalışan bankalarımızın en ileri gelenlerinden biri olması hasebiyle, iktisat hayatımızda büyük rol oynamaktadır.

HÜSEYİN İLKİN (İlkin manifatura müessesesi sahibi)
Bankanın kuruluşundan beri müşterisiyim. Gerek ticari, gerekse küçük cari hesaplarla iskonto kısmında 15 yıldan beri muamele görmekteyim. Bu münasebetle bankanın ticaret erbabına karşı göstermiş olduğu hüsnü muamele ile ticari muamelat sahasındaki suhulete hayranım. İkramiyeli tasarruf hesaplarında da, diğer bankalara numune olacak çalışmalarını takdire şayan bulurum.

NİHAT SÖZMEN (Sözmen müessesesi sahiplerinden)
Yapı ve kredi bankası bankacılık aleminde inkılaplar yaratmıştır. Mesela Adana gibi cenup vilayetlerinde sıcak dolayısıyla bankalar öğleyin tatil yaparlardı. Yapı ve kredi bankası faaliyete başladığından beri bu usul kalktı, fazla çalışmak mecburiyetinde kaldılar. Bugün bütün iş sahası Yapı ve kredi bankasının ciddiyet ve çalışkanlığından son derece memnundur. Ben bir iş adamı olarak buna bizzat şahit olmaktayım...1959 Hayat Dergisi.