Nişanlılar Okulu


NİŞANLILAR OKULU
Dünyayı halen meşgul eden problemlerin başında hiç şüphe yok ki, gençlik gelmektedir. İster New York'ta olsun, İster Tokyo'da, ister Berlin veya Paris'te; 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin çoğu sosyal şartların tesiri altında yollarını şaşırmış durumdadır. İşte İngiltere'nin uzak noktalarından birinde, bir madenciler şehrinde yaşayan kendi halinde bir kadın zamanımızın bu çetin problemini mükemmel bir şekilde çözdü.
Üstte; Nazari derslerden sonra sıra ameli derslere gelmiştir. Nişanlılar okulunun öğrencileri aile saadetinin bütün inceliklerini burada gerçek bir yuvanın sıcak yuvası içinde öğrenirlerken.
Altta; Nişanlılar okulunda müstakbel anneler çocuk bakımını taş bebekler üzerinde öğrenir ve bunu yavrularına tatbik eğitimi esnasında...

İngiltere'nin Yorkshire eyaletine bağlı Doncaster şehrinin gençleri küçük yaştan itibaren kendi yağlarında kavrulmak zorundadırlar. Çünkü belli başlı endüstri şehirlerinin çoğunda olduğu gibi bu İskoçya kasabasında da hayat şartları çok çetindir. Genç yaşta hayat gailesi ile baş başa kalan bu gençler haliyle henüz çocuk denecek yaşta dünya evine girerler. İskoçya'da çalışan maden işçileri arasında 18 ile 19 yaşında boşanmış nice gençler vardır. Öte yandan 17,18 yaşında iki çocuk anası olan çocuklara da rastlamak kabildir. Henüz aile babası veya çocuk anası için gereken tecrübe ve olgunluktan nasibini almamış olan gençleri bekleyen akıbet pek parlak değildir. Daracık lojmanlarda ömür tüketen bu gençler kısa zamanda ya geçimsizlikten, yada aşırı alkol istihlaki sebebiyle işledikleri cinayetlerle mahkemelere çıkarlar. İskoçya'da adliye salonlarını dolduran gençlerden yüzde kırkını bunlar teşkil etmektedir.
İşte Doncaster'li bir terbiyeci olan Westwater adlı kadın, bu sosyal çıbanı kökünden kazımak için bir çare düşünmüş ve Nişanlılar okulunu kurmuştur. Gayesi, cemiyete her bakımdan mükemmel, olgun ve bilgili insanlar yetiştirmek olan Miss Westwater'in okulunda dersler akşamları iş saatleri dışında yapılır. Program; konferanslar, öğretici filmler ve ameli sorulardan teşekkül eder. İlk derslerde kızlar ile erkekler ayrılmıştır, çünkü tedrisatın bu ilk bölümünde bünyenin fizyolojik yapısı, organizmanın çalışması gibi evliliğin çok nazik hususları üzerinde durulur.
Kızlara bundan başka çocuk bakımının ana hatları ve genel tıp konusunda bilgi verilir. Programda ahlak, karşılıklı hürmet ve sevgi ile görgü kaideleri de tabii ki yer almıştır. Nihayet müşterek derslerde aile hayatının zevkleri, hizmetleri ve sorumluluğu üzerinde durulur.
Doncaster şehrindeki Nişanlılar okulu daha şimdiden büyük rağbet görmekte ve bütün İngiltere'ye yayılma istidadı göstermektedir...1959