Borç senedi, İstanbul arkeoloji müzesi


BORÇ SENEDİ (DEPT-NOTE ON SILVER)
Murasu oğullarından Enlil-Suma-İddina ve Rimut Ninurta tarafından ödünç alınan 5 Mine gümüşle ilgili bir kontrat. Pers imparatorluğu yönetimi altındaki Nippur'da II. Darius'un 1. saltanat yılında yapılmıştır. Üzerinde damga ve mühür baskıları vardır.
(Dept-note concerning 5 minas of silver owed by Enlil-Suma-Iddina and Rimut-Ninurta sons of Murasu-Firm. Written at Nippur under the Persian rule and dated to the first regnal year of Darius II. The document bears seal and stamp seals of the involving parties.)
Nippur (Nifar)
Babilce (Babylonian)
Pers hanedanı devri (Persian Imperial Period)
İ. Ö. 423 B. C.
İstanbul Arkeoloji Müzesi