En eski aşk şiiri, İstanbul arkeoloji müzesi


EN ESKİ AŞK ŞİİRİ (THE OLDEST LOVE POEM)
Nippur (Niffar)
Sümerce (Sumerian)
Yeni Sümer dönemi - Neo Sumerian (Ur III) Period
M. Ö. 2037 - 2029 B. C.
Pişmiş Toprak - Terra Cotta
İstanbul Arkeoloji Müzesi