Hitit dönemi hiyeroglif yazıtlı dikilitaş, İstanbul arkeoloji müzesi


HİYEROGLİF YAZITLI DİKİLİTAŞ (STELE WITH HIEROGLYPHIC INSCRIPTION)
Geç Hitit dönemine ait (Late Hittite kingdom period)
M. Ö. 10 yüzyıl (10. Century B. C.)
Izgın (Maraş - Elbistan) (From)
Kireç taşı (Limestone)
İstanbul Arkeoloji Müzesi