Lagaş beyi Gudea heykeli, İstanbul arkeoloji müzesi
YAZITLI HEYKEL (STATUE WITH INSCRIPTION)
Lagaş beyi Gudea (Governer of Lagash, Gudea)
M. Ö. 2141 - 2122 B. C.
Girsu (Tello)
Kireçtaşı - Limestone
İstanbul Arkeoloji Müzesi