Denizli Kızıldere jeotermal enerji sahası


TABİAT ANANIN KALORİFERİ
Şimdilerde dünyada bazı şehirlerin ısıtılmasında topraktan sızan sıcak su buharından yararlanılmaktadır. Bu usulün bizde de uygulanmasıyla yılda 600 milyon lira tasarruf sağlanabilecektir.
Türkiye'de topraktan sızan sıcak su buharının (jeotermal enerji) en etkili olduğu bölgelerden biri Denizli'nin 35 km batısında yer alan Kızıldere'dir. Uzmanlar uzun zamandan beri burada çalışmalarını sürdürmektedir. Fotoğrafta yeni açılan bir sondaj kuyusundan sıcak su buharının fışkırması görülmektedir. Bu alanda tam 13 kuyu faaliyete geçmiştir...

Geçenlerde burada bir toplantı tertip edilmiştir. Maden tetkik arama enstitüsünün son düzenlediği kongre jeotermal enerji konusu ile alakalıydı. Fotoğrafta toplantıya iştirak eden bir grup Kızıldere jeotermal sahasında görülmektedir...(Fotoğraflar : Dr. Temuçin Aygen)