İbrahim Etem Ulagay.


1880 yılında doğan İbrahim Etem Ulagay içinde bulunduğumuz yüzyılın başında Türk milletine yeni aşamalar kazandıran Askeri tıp camiasının parlak simalarından idi. Askeri Tıbbiye İdadisini, Kilisli Rıfat ve Süreyya Ali beylerden sonra üçüncü olarak bitirdi. 1903 yılında Türkiye'nin ilk ilaç fabrikası olacak laboratuvarı kurdu. Fotoğraf 1909 yılında çekilmiştir... 

Bugün çok aranan Reşat altını (üstte). Yanda 1913 yılında darphane personelinin bir kısmı. Ortada oturan Darphane müdürü, sağında ise İbrahim Etem bey bulunmaktadır...
İbrahim Etem bey, Meşrutiyetten sonra Darphane kimyagerliğine atanmıştı. Darphane kimyahanesi iki odacıktan ibaret basit tesisatlı bir yerdi. İbrahim Etem bey kimyahaneyi modernleştirdi, araştırma ekipleri kurdu. O zamanlar altın liralar İngiltere'den getirilen saf bakırla ayarlanırdı. İbrahim Etem darphanenin bir köşesinde unutulmuş bir hayli gümüş buldu. Bunları ıslah etti ve altınları bu gümüşlerle ayarlayarak ünlü Reşat altınını yapmayı başardı...

MUTLU YILLAR
Fabrikanın geliştiği 1930'lu yıllarda İbrahim Etem, Profesör T. Sağlam (solda) ve Profesör M. Osman (ortada) ile...