Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM çalışma odası.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ODASI
Ulu önder Atatürk, Büyük millet meclisinin açıldığı günden zaferin kazanılmasına kadar geçen süre içinde çalışmalarını ilk meclis binasındaki bu odada sürdürmüştür. Arka plandaki tabloda zaferin yapıcısı Başkomutan Mustafa Kemal, mareşal üniforması ile görülüyor.

TARİHİ MASA
Bugün müze olan ilk Büyük millet meclisi binasının her köşesi Türk'ün Kurtuluş savaşının unutulmaz izlerini taşımaktadır. Meclis'in riyaset divanına ayrılan bölümünde halen muhafaza edilen bu çalışma masasını Büyük önder Atatürk ilk kez 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas kongresi esnasında kullanmıştır.  

YEŞİL ÇUHALI MASA
Kurtuluş savaşının birçok hayati kararları, icra vekilleri heyetinin toplandığı bu yeşil çuhalı masada alınmıştı. Atatürk meclis başkanı olarak iman dolu fikirlerini bu masada arkadaşlarına anlatır, yol gösterir ve onların kararlar almalarını sağlardı.  

RİYASET DİVANI KÜRSÜSÜ
Dışı Ankara taşından yapılan ilk Meclis binasında Riyaset divanı (Başkanlık) kürsüsü ve arkada eski yazı ile "Hakimiyet milletindir." sözü yazılı olan levha. Kurtuluş mücadelesinin en karanlık günlerinde Atatürk'ün "Efendiler !..." diye bu kürsüden duyulan gür sesi herkese her daim güven verirdi... 1972 Hayat Dergisi.