Fatih Camii Kütüphanesi


FATİH CAMİİ KÜTÜPHANESİ

18. yüzyılda Fatih camii külliyesi kıble tarafına bitişik kubbeli görülen bir kütüphane binası eklenmiştir. Bu bina 1990'lı yıllarda boşaltılarak içindeki kitaplar Süleymaniye kütüphanesine taşınmıştır. 1742'de inşa edilen bu kütüphane binasının dış avluya açılan ve mermer merdivenlerle çıkılan kapısından başka caminin içine açılan ikinci bir kapısı mevcuttur.
İçindeki kitapların rutubetten zarar görmemesi için altında bir mahzen bulunur. Fakat bakımsızlık yüzünden kubbe ve duvarlarda gittikçe büyüyen çatlaklar bugün son derecede tehlikeli bir duruma gelmiştir. (1995 itibariyle). Kütüphanenin tamiri önemli bir problem halini almış bulunmaktadır.

Burada esas Fatih kütüphanesinden kalan kitaplarla birlikte, 1. Mahmud tarafından binaya vakfedilen 5.188 el yazması ve 319 basma eser vardı. Bunların arasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın okumuş olduğu Kur'an da bulunuyordu. Fatih kütüphanesine sonraları Hafız-ı Kütüb İbrahim Efendi'de 455 el yazması ve 482 basma, Tırnovalı Mehmed Hilmi ile Halil Hilmi Efendi ve başkaları 363 el yazması, 2.172 basma, Abdülgani Ağa 291 basma kitap vakfederek bu kitap hazinesinin zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardı. Bu oldukça zengin kütüphane 1956'da boşaltılmıştır... 2016