Gülbahar Hatun Türbesi


Trabzon'da bulunan Ayşe Gülbahar Hatun türbesi haricinde İstanbul Fatih camii haziresinde yer alan bir türbe Gülbahar Hatun türbesi.
Gülbahar Hatun (vefatı 1492), Fatih Sultan Mehmed Han'ın eşlerinden birisidir. Sultan 2. Bayezid Han'ın annesidir. Oğlunun saltanatının sona erişinden sonraki dönemde vefatı ile son bulan 11 yıllık süre zarfında halen güçlü bir sima olarak varlığını sürdürdü. Gülbahar hatun için rivayetlere gelecek olursak, Gülbahar aslen Fransa kralının kızı imiş ve son Bizans imparatoru Konstantinos Dragazes ile evlilik yapmak üzere Bizans'a gönderilmiş. Şehrin düşmesinden sonra Fatih'in esirlerinden birisi konumuna düşmüş ve ilerleyen merhaleler sonrası ona Bayezid'i doğurmuş. Üstelik Müslüman olmamıştır. Evliya Çelebi ve diğer İstanbul gezginleri bu konuya eserlerinde yer vermişlerdir. Gerçekten hikayelerle paralellik gösterecek şekilde türbenin pencereleri kapalı durur ve ziyarete kapalıdır. Babinger'e göre ise bunlar tamamen uydurma şeylerdir ve Gülbahar hatun aslında Arnavut'tur.
1766 depreminde zarar gören türbe o dönem Ser Mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından yeniden inşa edildi. Türbede Gülbahar Hatun'un haricinde kızı Gevherhan Sultan ile kimlikleri hakkında bir bilgiye sahip olunamayan iki sanduka daha bulunmaktadır. Türbe 2011-2012 yıllarında hayrat amaçlı özel bir firma tarafından yeniden restore edilmiştir... 2016