İmrahor Camii ve Çeşmesi, Üsküdar


Üsküdar Ayazma camisine yakın bir konumda yer alan İmrahor camii, giriş kapısında görülen plaketten anlaşıldığı üzere 1597 tarihlidir. Caminin banisi padişah ve paşaların atlarının hususi görevlilerinden olan has ahır imrahoru El hac (Hacı) Mehmet Ağa'dır. 

Caminin hemen karşısında Sadrazam Rüstem paşanın yaptırtmış olduğu Rüstem paşa sıbyan mektebi yer almaktadır.  

Camiye ait çeşme caminin avlusunda yer almaktadır. Çeşmeye 20 metre kadar mesafe Rüstem paşa sıbyan mektebinin çeşmesi yer almaktadır. 2016