İsrail'de Piçler Günü


İSRAİL'DE PİÇLER GÜNÜ :

Noel ve yılbaşından sonra geçenlerde Kudüs'te bir de "Piçler Günü" yapıldı. Musevi geleneklerine göre gayrimeşru münasebetlerden doğan çocukların her türlü sosyal ve dini haklardan mahrum bırakılması gerekir. Ancak son yıllarda piçlerin bu şekilde cezalandırılmaları protestolara yol açmıştır.
Son toplantılara din adamları da katıldılar. Konuşmalar yapıldı. Dövizlerle caddelerde dolaşıldı. Ve böylece "Piçler Günü" gayrimeşru birleşmelerden doğanların protesto gösterileriyle geçti... 1972