Rüstem Paşa Sıbyan Mektebi, Üsküdar


RÜSTEM PAŞA SIBYAN MEKTEBİ

Üsküdar'da İmrahor camisinin hemen karşısında yer alan 16. yüzyıl sonlarına ait (tahmini 1560) tek katlı ve kagir bir yapıya sahip sıbyan mektebi. Mimarının Mimar Sinan olduğu düşünülmektedir. Binanın banisinin Eminönü'nde kendi adını taşıyan bir camisi bulunan Sadrazam Rüstem Paşa olduğu düşünülmektedir. Yapı 2008 senesinde İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından onarılarak bugünkü görünümüne kavuşturulmuştur.


Görülen çeşme sıbyan mektebi kapısının karşısında yer almaktadır. 2016