Şebsefa Hatun Camii


Unkapanı Atatürk köprüsü istikametinden Bozdoğan su kemerine doğru ilerlerken sol tarafta yer alan cami Şebsefa Hatun Camii. Konum itibariyle Ebu'l Vefa hazretleri türbesinin yer aldığı Hacı kadın caddesinin başında yer almakta.
Zeyrek camisi olarak da bilinen caminin baniyesi Sultan 1. Abdülhamid'in eşi Fatma Şebsefa hatundur. Cami Şehzade Mehmed'in anısına adanmıştır. 

Giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeden anlaşıldığı üzere 1787 yılında inşa edilen cami günümüzde meşruta amaçlı kullanılan sıbyan mektebi ve Atatürk bulvarı tadil çalışmaları döneminde orijinal konumundan kaldırılmış olan çeşmeleri ile adeta küçük bir külliye görünümüne sahipti. Yapıldığı dönemde yüksek bir set konumunda bulunan cami, tadil sonrası cadde kotunun altında kalmıştır.
Cami taş ve tuğla malzeme ile barok üslupta inşa olmuştur. Yüksek bir mahzenin üzerinde oturan camiye iki yönlü taş merdiven ile ulaşılmaktadır. Beş kemer açıklığı metal ve cam konstrüksiyon ile kapalı olan son cemaat yeri 6 mermer kaide üzerine oturmaktadır.
Caminin ana kapısı son cemaat duvarının ortasında olup mermer sövesi barok profilli ince silmeler ile süslüdür. Kapının iki yanında simetrik olarak mermer söveli birer pencere ve mihrap nişleri vardır.
Harim 16 pencereli kasnak ile yükseltilmiş tromplu bir kubbe ile örtülüdür. Mihrap duvarında altta düz mermer söveli, üstte beşik kemerli ikişer pencere, mihrap nişinin üzerinde alçı revzenli yuvarlak bir pencere bulunmaktadır. Mermer mihrabı iki yanda pilastrlar sınırlamaktadır. Doğu duvarındaki vaaz kürsüsü mermer işçiliği olarak mihrapla aynı özellikleri taşımaktadır. Ahşap minber dört sütun üzerine oturan çokgen külahlıdır.

Şebsefa hatun camii avlusunda bulunan sıbyan mektebi binası fevkani olarak inşa edilmiştir ve günümüzde cadde seviyesinin altında kalmıştır. Kesme taş sağır bir duvar üzerinde bir sıra taş, iki sıra tuğla düzeninde almaşık örgülü bu yapı tek katlıdır.
Caminin baniyesi Şebsefa hatunun kabri cami haziresinde (mezarlık) yer almaktadır... 2016