Euromos antik kenti anıt mezar


EUROMOS ANTİK KENTİ "ANIT MEZAR" MİLAS, MUĞLA

Daha önceki yıllarda ziyaret etmiş olduğumuz Euromos antik kenti agorasından sonra kentin anıt mezarına ait fotoğraflar. Agora hakkında şu bilgiler mevcut :
Anıt mezar Euromos'un şu an bilinen iki nekropolisinden biri olan Güney nekropolisinde yer almakta. Kuzey - Güney doğrultulu inşa edilen mezar kompleksi yedi odadan oluşmakta. Bu odalardan iki tanesi üç bölümden oluşan küçük tonoz çatılı bölümlere sahip iken diğer beş tanesi tonoz çatılı tek odaya sahiptir. 

Sırasıyla güneyden kuzeye doğru birinci ve dördüncü mezar odaları iki katlı iken, en kuzey ve ortada yer alan iki oda mezarlar tek katlıdır. En güneyde yer alan oda ön girişin başladığı bölmeye kadar iç içe iki tonozludur ve her iki tonozun arasındaki mesafe oldukça azdır.  

İnşa tekniklerinin benzer oluşları ve bağlantı yerlerinden her iki tonozun yakın bir zamanda yapıldığı anlaşılmakta. Kapılar odaların orta ekseninde yer almayıp ortadaki duvarın sağında ve solunda yer alır.  

Harç ve yerel moloz taştan oluşan duvarların ön ve yan cepheleri düzgün kesilmiş yerel kireç taş bloklar ile kaplanmıştır. Gerek kazı çalışmaları sırasında çıkarılan buluntular, gerekse inşa tekniği bu anıt mezarın Roma döneminde inşa edildiğini göstermektedir.  

Burada anıt mezarın Milas - Aydın otoyolu üzerinde yer aldığı konum görülmekte 2016.