Gümüşlük (Myndos) Eklisia 2016 Bodrum


GÜMÜŞLÜK (MYNDOS) EKLİSİA

Buralarda bu seferki durağımız ziyaret ettiği vakit Sinoplu Diyojen'in kapılarına ve şehrin duvarlarına (halen kalıntıları mevcut) pek hayran kalarak methiyeler düzdüğü, rüzgarından başıma ağrılar saplanan Myndos (Gümüşlük) oldu. Tabii Diyojen'in vaktinde şehri çevreleyen duvarlar sebebiyle rüzgarla pek işi olmamıştır veya ben rüzgarlı bir zamanında denk geldim buraya.
Üstte görülen, otoparkın orada yer alan taksi durağından yerini öğrenerek ziyaret ettiğimiz "Gümüşlük Eklisia" kilisesi şeklinde bir eklentiye gerek çünkü "Eklisia" Yunanca kilise anlamına geliyormuş.

Şu an sevimli bir köpeğinde koruyuculuk yaptığı bu kilise vakti zamanında oldukça metruk bir durumdaymış edindiğim bilgilere göre. Son dönemlerde ise Müzik festivalleri ve diğer sanatsal faaliyetler için bir durak noktası haline gelmiş.  

Bizim ziyaret ettiğimiz gün kilisenin içinde Ressam Ayşe Domeniconi'nin 12 parçalık eserini sergilediği 4 eylül 2016 tarihine kadar sürecek bir resim sergisi vardı. 

Burası tepelik bir alanda yer alan kilisenin denize bakan yönü...