Milas Şeyh Bedrettin Türbesi


ŞEYH BEDRETTİN TÜRBESİ, MİLAS - MUĞLA

Daha önceki geçişlerde Aydın - Milas yolu üzerinde yer alan bu levhaya hiç tesadüf etmemiştik veya köylerden çıkan traktör veya diğer araçların pozisyon itibariyle levhayı kapatmaları sebebiyle görmemiştik.
İstanbul'da Sultan ikinci Mahmud türbesinde yatan Şeyh Bedrettin'i daha önceden ziyaret etmiş olduğumuz için oldukça merak ettik burasını ve girip bakalım dedik. 

Önce Etrenli mahallesi köyünü geçiyorsunuz ve sonrasında Şenköy mahallesi köyüne varıyorsunuz. Yalnız o giriş levhasında yazan 4 km ibaresi pek doğru değil köy kahvesinde türbenin yolunu sorduktan sonra acaba kaybolduk mu bu yollarda ? sorusu içinde toplam 7-8 km boyunca mis gibi 200 - 300 yıllık sağlı sollu yer alan zeytin ağaçları arasından geçtikten sonra altta görülen türbeye varıyoruz. Birkaç tane daha türbeye yönlendiren levha konmalı yol güzergahına. Türbenin dört bir yanı eski Osmanlı, önünde yer alan çeşmesinin karşısındakiler günümüz mezarları. Burası bir mezarlık bölgesi adeta.   

Türbenin içinde yer alan kitabeye göre içerideki büyük mezarda Seyyid Mehmed Buhari'nin halifesi Şeyh Kasım oğlu Şeyh Bedrettin'in (Vefatı 1484) yattığı anlaşılmaktadır.
Türbenin batı cephesinin ortasına açılmış aşağıda görülen giriş kapısı üstündeki sülüs hatlı üç satırlık türbe kitabesinde türbenin inşa tarihi 1549 yılı olarak görülmekte. 

10.00 x 10.07 boyutundaki Türbe kübik gövdeli sekizgen bir kasnak üstünde yükselen kiremit kaplı kubbe ile örtülü, çeşitli mermer taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Kare gövde ve kasnağın üst kornişi tuğla iki sıra kirpi saçak friz ile çevrilmiştir. Kubbenin tepesinde hilal ile sonlanan mermer bir alem bulunmaktadır.
 Batı cephesinin ortasında üzeri kırmızı - beyaz mermer parçalarıyla örülmüş giriş açıklığı yer almaktadır. Basık kemerin üstündeki taş tuğla örgülü sivri kemerle çerçevelenmiş alınlıkta üç satırlık mermer inşa kitabesi bulunmaktadır.
Batı ve güney cephelerinin duvar örgüsü değişik boylardaki mermer taş ve bunları çevreleyen birer sıra tuğladan oluşmakta olup, doğu ve kuzey cepheleri ise moloz taş + kayrak taşı + tuğla + horasan harcı kullanılarak oluşturulan yalancı duvar kaplaması tarzında  oluşturulmuştur.
Batı, güney ve doğu cephelerde sivri kemerli çökertme tarzı içinde dikdörtgen şekilli ikişer pencere açıklığı yer almaktadır. Ayrıca doğu cephenin üst kısmında sivri kemerli bir tepe penceresi yer almaktadır. Tamamen sade olan kuzey cephesinde pencere açıklığına yer verilmemiştir.

Türbenin iç kısmında güney duvarında birisi iki pencere arasında diğeri güneybatı köşede olmak üzere küçük iki niş bulunmaktadır. Ayrıca kuzey duvarı köşelerinde iki büyük niş bulunmaktadır.
Türbenin iç kısım duvarları ve tuğla malzeme ile örülü kubbesi tamamen sıvalı olup boyalıdır. Kare gövdeden sekizgen kasnağa yaklaşık 8 metre çapındaki kubbe yuvarlağına geçiş küçük pandantif ile sağlanmıştır. Türbenin zemini pişmiş toprak tuğla ile kaplanmıştır.
Giriş kapısının dışarıya bakan bölümünün söve ve lentoları mermer iken, içeriye bakan kısımları ahşaptır. Pencerenin söve ve lentolarında da ahşap malzeme tercih edilmiştir.  

Türbenin içinde biri üstte görülen kuzey duvarına bitişik diğer dört tanesi (görülen) olmak üzere toplam beş mezar bulunmaktadır.
Yalnızca sağda yer alan büyük mezarın kitabesinden anlaşıldığı üzere Şeyh Bedrettin'e ait olduğu anlaşılmaktadır. Diğer dört tanesi hakkında bir bilgi mevcut değildir.
Türbenin dışında yer alan kitabede :
"Bu, Buharalı Seyyid Muhammed'in halifelerinden bir kısım asillerin ve uluların türbesidir. "Ey mürşitlerin barınağı" tabiri bu türbenin yapılışına tarih düşüldü"
Türbenin içinde yer alan kitabede ise :
"Hüküm tek ve gaffar olan Allah'a aittir. Bu makamda merhum müteveffa Şeyh Bedreddin İbn Şeyh Kasım - Kaddesallahü sırrehü'l aziz yatmaktadır. O, Bursa şehrinde vefat eden Şeyh Muhammed Buhari'nin halifesidir. Allah O'nun aziz ruhu vesilesiyle bizi faydalandırsın. Amin. Ya Rabbe'l Alemin. Tarih 1484.