Turgut Reis heykeli Turgutreis Marina, Bodrum 2016


TURGUT REİS HEYKELİ

Turgut Reis'in Bodrum, Turgutreis beldesinde yer alan heykellerinden bir diğeri marina'da yer alan bu heykel, ayrıca kendisine komşu üç komşusu daha bulunmakta sergilendiği alanda.

Turgut Reis'in (1485 - 1565) biyografisine gelecek olursak :
Turgut Reis, Trablusgarp fatihi olarak bilinen Türk denizcisi ve Trablus beyidir. Osmanlı devletinin Menteşe (Manisa) sancağına bağlı Saroz (Saravuloz) köyünde tahmini olarak 1485 senesinde dünyaya gelmiştir. O vakitler Bodrum kalesi Rodoslu St. John şövalyelerinin hakimiyeti altında bulunmaktaydı. Bundan ötürü Türkler yerleşim alanlarını daha iç bölgelerde kurmakta idiler. Turgut reisin babası Veli adında bir çiftçiydi ve köyünde çiftçilik ile uğraşırdı. Gel zaman git zaman Turgut'un büyüyüp geliştiği çağında Menteşe köylerinden Levent toplayan Hızır Reis'in adamlarınca seçilerek Cezayir levent askerlerine dahil edildi. Gösterdiği cesaret ve kahramanlıklar sebebiyle Barbaros Hayreddin Paşa'nın takdirlerini kazanarak reisliğe yükseldi.
Preveze deniz savaşında büyük yararlılıklar gösterdi. 1540 senesinde Salih Reis ile Akdeniz'de korsan Korsika gemisini yağmalarken 15 gemi ile ani bir baskın yapan Giannettino Doria tarafından yakalanarak forsaya vuruldu. Dört yıl forsa cezasını sürdürdü. Sonrasında Cenova'ya götürülerek hapsedildi. Kendisi için rüşvetler sunan Barbaros'un teklifleri geri çevrildi. Barbaros'un ilerleyen vakitlerde 120 parçadan müteşekkil donanması Marsilya önlerine gelince bu fikirlerinden vazgeçmek zorunda kalarak Reis'i teslim etmek zorunda kaldılar. Turgut Reis Malta kuşatmasındaki muharebelerde kaleden atılan bir mermi ile şehadet makamına ulaştı ve Trablusgarp'daki türbesine defnedildi 1565.