Balatlı Ahmet Bedri Tolay, Seydibeşir Esir Kampı Tabloları


SEYDİBEŞİR ESİR KAMPI - MISIR

Daha önceden kısa bir biyografisini, tablolarını ve fotoğraflarını vermiş olduğumuz Asker ressamlar grubu mensuplarından Balatlı Ahmet Bedri Tolay beyin 1917 - 1918 yıllarında Filistin cephesi El Ariş'te 16. Tümen, 48. Alay, 2. Tabur, 2. Bölükte vazifesi esnasında İngilizlere esir düşmesi sonrası Mısır'da bulunan ve Osmanlı askerlerinin kör edilme dramı ile meşhur Seydibeşir Usare esir kampında 1918 - 12 Haziran 1920 tarihleri arasında kampın sıkıntılı ortamı içinde ortaya koyduğu dört ayrı eseri.