Balatlı Ahmet Bedri Tolay


BALATLI AHMET BEDRİ TOLAY

Daha önceden "Plevne savaş meydanı" adlı tablosunu vermiş olduğumuz ayrıca Dolmabahçe sarayında sergilenen "Hamidiye Etfal hastanesi" adlı eserin sahibi, asker ressamlar grubu üyelerinden Kolağası Ahmet Bedri bey, Yaver Ahmet Bedri bey, Bedri kulları adları ile bildiğimiz Ahmet Bedri bey'in soyadının Tolay olduğu torunlarından sayın Figen hanım tarafından bildirilmiş, üstteki ve alttaki fotoğrafları tarafıma hayatı ile birlikte aktarılmıştır. Bunları doğru bilgiye ulaşma açısından sizlerle paylaşmak istedik. 
Altta Balatlı Ahmet Bedri Tolay beyi Figen hanımın babaannesi olan eşi ile Şişli'deki evlerinde görmektesiniz.
Kimi kaynaklarda doğum tarihi olarak 1882-1883 olarak belirtilmiş olsa da altlarda yer alan Harbiye mezuniyet diploması ile bu tarihler çelişki yaratmaktadır. Ahmet Bedri bey 01 Temmuz 1883 tarihinde İstanbul Balat'ta dünyaya gelmiş olup Dağıstanlı Şeyh Şamil soyundan gelmektedir. Eğitimi : Edirne Askeri İdadi (Rüştiye), Mekteb-i Harbiyye-i Şahane  (Kara Harp Okulu) ve Süvari mektebidir.
Harbiye eğitimi aldığı yıllarda resme olan yatkınlığı sebebiyle Fransa'ya resim eğitimi alması amacıyla yollandı. Fransızca ve Almanca dillerini bilen Ahmet Bedri bey 1901 - 1909 yılları arasında Kolağası (Kıdemli yüzbaşı) rütbesiyle sultan 2. Abdülhamid'in yaveri, 1910 - 1911 yıllarında Beyrut, 1911 - 1912 yıllarında Trablusgarp cephesinde, 1912 - 1913 yıllarında Balkan savaşlarında vazife almıştır. 1915 Çanakkale savaşlarında Kanlıdere cephesinde Binbaşı rütbesi ile vazife almış olup 13. Tümen 4. Alay 2. Tabur notlu madalya sahibidir. 12 - 19 Nisan tarihleri arasında Kanlıdere cephesinde yaralanmış olup tedavi amacıyla Almanya Wiesbaden'e gönderilmiştir.
1917 - 1918 yıllarında Filistin cephesi El Ariş'te 16. Tümen, 48. Alay, 2. Tabur, 2. Bölükte vazifesi esnasında İngilizlere esir düşmüştür. 1918 - 12 Haziran 1920 tarihleri arasındaki bu esaret dönemini Mısır, Seydibeşir Usare esir kampında geçirmiştir.
Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde 1935'de Devlet Demir yollarında memur olarak vazife almıştır. Ahmet Bedri Tolay bey 01 Aralık 1948 tarihinde İstanbul Küçükyalı'da vefat etmiştir...
1915 Çanakkale yıllarına ait olarak okuyabildiğim bir fotoğrafı. 

1900 Mektebi Harbiye öğrencilik yılları.  

1901 Hünkar çavuşu olduğu döneme ait bir fotoğrafı. 

1903 yılı Padişah yaveri olduğu döneme ait bir fotoğrafı. 

Harbiye mezuniyet diploması.  

Edirne askeri lisesinden toplu bir hatırası. 

Beyrut'tan diğer subay arkadaşları ile bir hatırası.  

Arkadaşları ile bir hatırası.
Üstte görülen 1900'lü yıllara ait fotoğraflar ve benim Bostancı tablosundan sonra "Sahildeki yelkenli ve kayıkçı" adını vermiş olduğum bu tablo. Balatlı Ahmet Bedri Tolay bey'e ait. Eskrim sporuyla ilgilenmesi ile de sporcu bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılan Ahmet Bedri beyin fotoğrafları ve bu tablosunu yollayan torunlarından sayın Figen hanıma teşekkür ederiz.