Söz Ve Deyimlerimiz.


SÖZ VE DEYİMLERİMİZ

- Dilden gelen elden gelse herkes beg olur.

- Ne doğrarsan aşan, o gelir karşan.

- Zügirtlığ zadeliği bozar.

- Rüzgar esmedığça yaprağ kıpırdamaz.

- Yetim malı ataştan kömlektir, giyen yanar.

- Nohut şehre gelır leblebi olır, çoban gelır efendi olur...

- Ac bırağma hırsız olır, çoğ söyletme yüzsız olur.

-Nankor yemegin yer, kabına pisler.

- Leglegin ömri laklaknan geçer.

- Barmağın bağla çıh küçeye herkes bışe söyler.

- Bekar gözüynen kız alınmaz.

- Tüfır elime, urayım yüzen.

- Boşboğazi cehenneme atmişlar, odın yaş demiş.

- At ile katır dögışır, arada eşek ezılır.

- Tilki piliçleri taşlıyana "Ya Rebbi ğezebin arttır" demiş.

- Alçah duvar olmayın herkes üstüzden geçer.

Paçacı Hikmet 2008.