1924 Yılı Saz Heyeti.


Musiki hayatımızın bir parçası olan Saz heyetlerinden birisi. 1924 yılına ait fotoğrafta soldan sağa : Kemani Bülbüli Salih Efendi (Bülbül Sabit), Hanende Hristaki (Lavtacı Hristo), Hanende Lambo, Hanende Burhaneddin, Udi Fethi, Kanuni Solak Mihal ve Kemençeci Vasilaki'nin oğlu Yorgo görülmektedir...