Fındıklı Molla Çelebi Hamamı.


FINDIKLI MOLLA ÇELEBİ HAMAMI

Molla Çelebi Hamamının yıkılmadan önceki son görünümü. (Wolfgang Müller Wiener "Bildlexikon zur topographie Istanbuls")

Molla Çelebi Hamamının İstanbul Fetih Cemiyeti bahçesinde bulunan kitabe parçası. (Arzu İyianlar 1994)

Molla Çelebi Hamamı Beyoğlu ilçesi Fındıklı semtinde yer alan aynı külliyeye ait bir yapı idi. Günümüze yalnızca cami bölümü ulaşan bu yapı topluluğu vaktiyle cami, mektep ve hamamdan oluşmakta idi. Yapının banisi Hubbi (Hobba) Mollası veya Molla Çelebi olarak tanınan İstanbul kadısı ve Anadolu kazaskeri Mehmed Vusuli Efendi'dir (Ölümü 1590).
Tuhfetü'l Mimarin, Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye'deki kayıtlara göre cami ve hamam Mimar Sinan'ın eseridir.
Molla Çelebi Hamamı caminin batısında cadde üzerinde yer almakta iken 1957'de Tophane - Dolmabahçe yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Elde bulunan fotoğraf ve rölöveler yapının haçvari planlı sıcaklığı, kagir duvarlı, sakıflı soyunma bölümleri olan çifte bir hamam olduğunu kanıtlamaktadır. Yıkılmadan bir süre önce sıcaklıkları birleştirilmiş, erkekler bölümünün tuvaletleri ile kadınlar bölümünün soyunmalığı kesilmiş ve böylelikle yapının özgün şekli bozulmuştur.
Vaktinde Mimar Sinan'ın Ayasofya Hamamı'nın bir varyantı olarak tasarladığı yapı tek hamam haline dönmüştür.
Eski fotoğraftan görüldüğü gibi hamamın giriş kapısının üzerinde altı satırlık bir kitabesinin mevcut olduğu görülmektedir. fotoğrafta üç satırı görülen kitabenin diğer parçası kaybolmuştur.
Bu kitabenin tam metnini veren kaynaklardan kitabenin tarih beyti üzerinde yapılan araştırmada Arap harfleri ile değişik yazımdan dolayı iki farklı tarih beyti ortaya çıkmaktadır. Hadika'da yer alan 1571 tarihine karşılık, kitabenin tarih mısrasına göre 1551-1552 tarihi çıkmaktadır.
Aynı bölgede bulunan İç Kapı Hamamı'da yok olup giden bir diğer hamamdır...