Kulis Tiyatro, Sanat, Edebiyat Dergisi.


Kulis Tiyatro Dergisi'nin ilk sayısının kapağı (Vağarşag Seropyan arşivi)

Ermenice yayımlanan tiyatro, sanat ve edebiyat dergisi.
Türkiye'de yayımını sürdüren en eski dergidir. 1946'da Galata Billur sokağı Gül han'da tiyatro sanatçısı Agop Ayvaz tarafından kurulmuştur. Derginin ana teması tiyatro üzerineydi. İlk vakitler 16 sayfalık haftalık bir dergi şeklinde yayımlanmaya başlayan Kulis, birkaç sayı sonra 15 günde bir yayımlanan bir dergi haline döndü.
Dergi 1947 yılı sonunda Perşembepazarı'nda Sinason Hanı'na taşındı. İlk vakitler 500 nüsha basılan derginin tirajı ilerleyen zamanla 1.500'e kadar yükseldi. Yurtdışında yaşayanlarca da takip edilen derginin Halep, Beyrut, Bağdat, Tahran ve Kahire'de okuyucuları vardı. Daha sonra Avrupa ve Amerika'ya da açılan Kulis için 1948'de "Mavi Boncuk" adlı basımevi kuruldu. 6-7 Eylül olayları döneminde zarar gören Kulis dergisi, daha sonra Cağaloğlu Cemal Nadir sokağı Milas han'a taşındı. 1963'de Cağaloğlu yokuşu no. 10/A'ya taşınan Kulis yönetimi ve basımevi 26 yıl boyunca çalışmalarını burada devam ettirdi.
1971'de Tahran'da Kulis dergisinin kuruluşunun 25. yılı kutlandı. 1986'da İstanbul ve Kanada'da 40. yılı kutlandı. İstanbul'daki kutlamalar Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ve Pangaltı lisesinden yetişenler derneği merkezinde yapıldı.
Kısa bir süre sonra aylık dergiye dönen Kulis'in matbaası Topkapı Litros yolu 2. Matbaacılar sitesine taşındı.
1989'dan itibaren Beyoğlu'nda Nork Dizgi evinde dizilip, Babıali'de basılmaya başladı. (1994)
10 - 15 yıldan beri içeriğini sanatın yanında edebiyata ve araştırmalara da açan Kulis'teki en ilgi çekici yazıların başında İstanbul'da Ermeni Patrikliğinin kuruluşunun 500. yılı için (1961) Berç Erziyan tarafından kaleme alınan "İstanbul Ermenileri Patrikliği" adlı yazı dizisi gelir.
Derginin 1994 itibariyle sahibi Garo Ayvaz'dır. Yazı işleri müdürü ise Mardiros J. Toran'dır...