MUSLUKLARINDAN PARASIZ PETROL AKAN ŞEHİR : BATMAN


MUSLUKLARINDAN PARASIZ PETROL AKAN ŞEHİR : BATMAN

6 yıl evvel bugünkü Batman kazasının bulunduğu yerde ocaklarında tezek yanan, kerpiçten evlerde 2.000 nüfusu geçmeyen İluh bucağı vardı. Şimdi bulunan petrol sayesinde 15.000 nüfuslu, petrol sanayisi yanında tenis kortları, yüzme havuzları, lokallari, sinemaskop perdeli sinemaları olan Batman şehri var.
Fotoğraf Batman rafinerisi ile Batman ilçesinin bir kısmını göstermektedir. 6 yıl evvelinde görünen tesis ile evlerin çoğu yoktu. Bir, iki lojman ve 50 tonluk kapasitede petrol tasfiyesi yapan bir rafineri var idi.

ATBAŞI

Fotoğrafta görülen emme-basma bir petrol tulumbası. Raman havzasının hemen hemen birçok yerinde rastlarsınız bunlara. Ortalama 1.200 metreden günün 24 saatinde petrol emip depolara basarlar. Ham petrol arasındaki gazla çalışırlar.  

TEKNİK HEYULA

Raman havzasının 400.000 ton ham petrolü bu rafineride belirli şartlar ve ısı derecelerine göre işlenerek benzin, motorin, gazyağı, asfalt elde edilir. Fotoğraftaki parlak ışık 3-4 metre uzayan alevden bir dildir. (Fotoğraflar : İnal Tengizman 1962)