İsfahan, Nısf-ı Cihan


İSFAHAN, NISF-I CİHAN

İran'ın en eski şehirlerinden biri olan İsfahan, hala ayakta duran tarihi eserleri, güzel köprüleri, Şah meydanı ve Kapalı çarşısı ile canlı ve tipik bir turist şehridir. Üstte;
Isfahan'ın en güzel süslerinden birisi olan köprülerinden biri görülmektedir. Bu köprüler ayrıca baraj vazifesi görürmüş. Görünen Khaju köprüsü 155 metre uzunluk, 14 metre genişliğe sahiptir.

İsfahan'ın kalbi, Şah meydanı dedikleri bu meydanda atmaktadır. Uzunluğu 512, genişliği 160 metredir. Eskiden bu meydanda polo oynanırdı.  

İsfahan'da Çarbağ Medresesi, Safevi hükümdarı Hüseyin Şah tarafından yaptırılmış bir eserdir. Hüseyin Şah bu medresenin 134 odasından birisinde öldürülmüştür.  

Ali Kapı, bir hükümdar locası vazifesi görür. Şah meydanına bakan bu terasta Şah Abbas polo oyunlarını seyreder, geceleri misafirleri ile sabaha kadar eğlenirdi. (1964 Şevket Rado