Kont Ostrorog Yalısı


KONT OSTROROG YALISI

Kandilli Göksu caddesi no. 15'de yer alan yalı. 19. yüzyılın birinci çeyreğine tarihlenen yalının ilk sahibi bilinmemektedir. 20. yüzyılın başında yalıyı satın alan Léon Ostrorog'un adıyla anılmaktadır.
Polonya'nın eski ailelerinden Ostrorog'ların bir bölümü Fransa'ya göç etmişlerdi. Ailenin bu kolundan olan Kont Léon Valerien Ostrorog, İslam hukuku üzerine çalışmaları bulunan seçkin bir akademisyendi.
1900'lerde Osmanlı hükümeti tarafından davet edilmiş ve Adliye nezaretinde hukuk müşavirliği, sonradan da kısa bir dönem sadaret hukuk müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. İstanbul'a yerleştikten sonra İstanbullu bir aile olan Lorando'ların kızıyla evlenmiştir.
Bina birbirine bitişik iki yalıdan oluşmaktadır. Harem dairesi 19. yüzyılın ortalarına doğru örneklerine rastlanan orta sofalı karnıyarık tiptedir. Sofa muntazam bir dikdörtgen halinde evi ikiye bölmektedir. Dikdörtgenin kısa kenarların birinde giriş, diğerinde merdiven bulunmaktadır. Merdiven üç kolludur ve sofanın bütün bahçe cephesini kaplamaktadır.
Hem bahçe hem deniz tarafından yalıya girilebilmektedir. Giriş katında sofa taşlıktır. Köşelerde dört geniş oda yer almaktadır. Bu odaların aralarında daha küçük oda ve tuvaletler yer almıştır.
Üst katta aynı plan tekrarlanmaktadır. Pencereler bahçe ve deniz cephelerinde yer almaktadır. Sofa pencereleri daha farklı ve büyüktür. İç mimari geç ampir üslubundadır ve çok iyi korunmuştur.
Deniz tarafındaki odalar ve bunlardan üst kattakiler daha zengin dekorludur. Bu bölümün altında kayıkhane bulunmaktadır.
Selamlık dairesi olarak bilinen yapı ise daha yenidir ve 20. yüzyılın başına ilişkilendirilmektedir. Asimetrik planlı olan bu yapıda merdiven holü ve iki sütunla buraya açılan salonu ve bodrum katındaki havuzu geç dönem özelliklerini taşımaktadır. 1994