Kel Hasan Efendi


Kel Hasan Efendi (1868, İstanbul - 1929, İstanbul) Ortaoyunu ve tuluat sanatçısı.

Doğum tarihi 1874, ölüm tarihini 1925 olarak gösteren kaynaklar mevcuttur. Fakir bir ailenin çocuğu olarak Kadıköy'de yoğurtçuluk yaptığı vakitlerde hevesli olduğu tiyatroya başladı.
Yoğurtçuluğu sırasında da tuhaf halleri, ölçülü ve sevimli sesiyle halkı çevresine toplamayı bilirdi. Henüz küçücük bir çocukken ünlü komik Abdürrezzak Efendi'nin rollerinin neredeyse tamamını ezberlemişti. Önceleri Küçük İsmail Efendi'nin Kuşdili'ndeki tuluat tiyatrosunda külhanbeyi rolünde oynadı.
Aslında komik rolüne çıkmak istediyse de bu rolün sahibi Abdürrezzak Efendi ile geçinemeyerek topluluktan ayrıldı.
Şehzadebaşı'nda Hayalhane-i Osmani Kumpanyası adlı bir topluluk kurdu. Topluluğa Külhanyan ve Papazyan'dan başka kanto için Küçük Eleni alındı. Kel Hasan, Mardiros Mınakyan'ın o günlerde çok tutulan dramlarına karşılık sürekli komedi sergiledi.
Abdürrezzak Efendi saraya alınınca tuluat komikliğinde rakipsiz kaldı. 1925'e kadar sürdürdüğü sahne hayatında gelişen batı tarzı tiyatroya rağmen ününü korumayı bildi.
Saçı olmadığı için "Kel" lakabıyla anılan Hasan Efendi eski tip oyunların yanı sıra yeni tip oyunlara da ağırlık verdi. Başına yırtık bir fes giyer, kaşlarını siyaha, burnu ile yanaklarını kırmızıya boyardı. Elinde bir tavan süpürgesi, sırtında İstanbulini ile (Bu kıyafeti ustası Abdürrezzak Efendi'den almıştır) sahneye önce boş bir gaz tenekesi yuvarlar, ardından söylene söylene kendisi çıkardı. Bazen "Rüyada Taaşşuk" gibi kendi tertiplediği oyunlarda saatlerce sahnede tek başına kaldığı da olan Hasan Efendi kısık sesine karşın keskin zekası ve hazırcevap oluşu ile büyük övgü toplardı. Son ortaoyunu ve tuluat sanatçısı İsmail Dümbüllü onun yanında yetişmişti.