İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ HEYKEL VE LAHİTLER

HEYKELLER :

 1- HERMAFRODİT HEYKELİ 

 2- KOMEDYEN HEYKELİ 
 3-GİGANTOMAKHİA KABARTMASI
 4- GİGANTOMAKHİA KABARTMASI 2
 5- KORNELİA ANTONİA HEYKELİ
 6- MARCUS AURELİUS HEYKELİ
 7- NYMPHE HEYKELİ
 8- PAN HEYKELCİĞİ
 9- AUGUSTUS BÜSTÜ 1
10- AUGUSTUS BÜSTÜ 2
11- BAŞ TANRI ZEUS HEYKELİ
12- BAŞ TANRI ZEUS SOTER HEYKELİ
13- BAŞ TANRI ZEUS AMON HEYKELİ
14- ARTEMİS HEYKELİ
15- ARTEMİS HEYKELİ 2
16- ARTEMİS BAŞI
17- VEDA SAHNESİ TEMALI MEZAR STELİ
18- BAEBİA HEYKELİ
19- POSEİDON HEYKELİ
20- HELİOS BAŞI
21- NEHİR TANRISI OKEANOS HEYKELİ
22- İMPARATOR JULİUS CLAUDİUS BÜSTÜ
23- HERME HEYKELİ
24- HERME BÜSTÜ
25- KARYATİD HEYKELİ
26- OKTAVİA BÜSTÜ
27- KİTHARA ÇALAN APOLLON HEYKELİ
28- KİTHARA ÇALAN MOUSA KABARTMASI
29- CELSUS POLEMEANUS HEYKELİ
30- ANTİANAKS'IN KIZI KLEOPATRA HEYKELİ
31- BÜYÜK AGRİPPİNA BÜSTÜ
32- BÜYÜK İSKENDER BÜSTLERİ
33- ASKLEPİOS VE KIZI HYGEİA KABARTMASI
34- ARKAİK DÖNEM AT ARABASI VE SÜRÜCÜSÜ KABARTMASI
35- KAHRAMAN HERAKLES KABARTMASI
36- DAKİA ZAFER ANITI ROMALI ASKERLER KABARTMASI
37- ROMA İMPARATORU ALEXANDER SEVERUS HEYKELİ
38- ROMA DÖNEMİ ÇOCUK BÜSTÜ
39- ROMA DÖNEMİ BİR ERKEK PORTRESİ
40- ROMA DÖNEMİ BİR ERKEK PORTRESİ 2
41- ROMA İMPARATOR ANTONİNUS PİUS HEYKELİ
42- EPHEBOS HEYKELİ
43- KURBAN TÖRENİ KABARTMASI
44- İMPARATOR TİBERİUS CLAUDİUS NERO HEYKELİ
45- İMPARATOR HADRİANUS HEYKELİ
46- GAİA BAŞI
47- EURİPİDES KABARTMASI
48- DEMETER KABARTMASI
49- SAUFEİA HEYKELİ
50- CEZALANDIRILMIŞ MARSİAS HEYKELİ
51- ÇOCUK TANRI EROSLAR
52- DİONYSOS HEYKELİ
53- TYKHE HEYKELİ
54- ROMALI YARGIÇ HEYKELLERİ
55- AFRODİT HEYKELİ
56- AFRODİT BAŞI
57- MELPOMENE HEYKELİ
58- ERKEK BAŞI BÜSTÜ
59- BÜYÜK AGRİPPİNA 2
60- ZAFER TANRIÇASI NİKE HEYKELİ
61- HERMES BAŞI
62- BUKOLEON SARAYI ASLAN HEYKELLERİ
63- HİTİT DÖNEMİ KAPI ASLANI
64- MERYEM ANA HEYKELİ
65- TİBERİUS BAŞI
66- ORPHEUS HEYKELCİĞİ
67- FİLOZOF VEYA RAHİP BÜSTÜ
68- BİLİNMEYEN KADIN BÜSTÜ
69- AZİZ MİKHAEL BAŞI
70-AZİZE EUPHEMİA İKONA
71-NİKE HEYKELİ
72-HURMA DALI TUTAN NİKE KABARTMASI
73-HERAKLES BAŞI
74-BİLİNMEYEN KADIN HEYKELİ
75-ÇİFT YÜZLÜ KADIN BAŞI
76-İMPARATOR MARCUS AURELİUS BÜSTÜ
77-KUROS BAŞI
78-APOLLON BÜSTLÜ BAŞLIK
79-KUROS HEYKELİ
80-GİRLAND FRİZLİ ALINLIK
81-ZEUS BÜSTLÜ BAŞLIK
82-ZEUS BAŞI
83-TÖREN SAHNELİ BLOK : GÜREŞÇİLER VE MÜZİSYENLER 
84-KADIN OZAN SAPPHO BAŞI
85-ASKLEPİOS HEYKELİ
86-MEDUSA BAŞLI TONDO
87-KÜÇÜK ASKOS
88-PROTOKORİNTH TİPİ ARYBALLOS
89-TELESPHOROS HEYKELCİĞİ
90-SİLAHTARAĞA HEYKEL GRUBU
91-ASKER AZİZ İKONU
92-ARŞİTRAV'A AİT TAVUS KUŞU BİÇİMLİ KEMER PARÇASI
93-DUA EDEN BAKİRE MERYEM (ORANS)
94-TAPINAK ALINLIĞI - NEMESİS
95-LAGAŞ BEYİ GUDEA HEYKELİ

LAHİTLER :


 1-FENİKE İON ANTROPOİD LAHİT

 2- MEZAR STELLERİ
 3- MUHTELİF LAHİT - MEZAR TAŞI - STEL VE KİPPUS'LAR
 4- AĞLAYAN KADINLAR LAHDİ
 5- İSKENDER LAHDİ
 6- LİKYA LAHİTLERİ
 7- HAÇLI VE ARMALI MEZAR TAŞI
 8-PSYKHE BETİMLİ LAHİT PARÇASI
 9-HAÇLI LAHİT
10-EROS BETİMLİ LAHİT PARÇASI
11-GYMNASİARKH GEROSTRATOS LAHDİ
12- ANAKHARSİS'İN MEZAR LOUTROPHORU
13-MELEAGROS'UN LAHDİ
14-KÖPEK PARTHENOPE'NİN MEZAR STELİ
15-TROKONDAS VE DATYA'NIN MEZAR STELİ
16-HEPHAİSTİON'UN MEZAR STELİ
17-PİRAMİT BİÇİMLİ MEZAR STELİ
18-METROPOLİT STEFANOS MEZAR TAŞI
19-ANA TANRIÇA KYBELE'YE ADAK STELİ
20-ASKER ARİSTON'UN MEZAR TAŞI
21-LOLLİA SALVİA'NIN MEZAR TAŞI
22-VEDA EDEN ASKERİN MEZAR TAŞI
23-AİLE BETİMLİ MEZAR TAŞI
24-CENAZE ŞÖLENİ SYMPOSİUM KONULU MEZAR TAŞI
25-GLADYATÖR MENTOR'UN MEZAR STELİ
26-VEDA KONULU MEZAR TAŞI
27-HEKATODOROS OĞLU BİLGİN ATLETİN MEZAR TAŞI
28-ASTRONOMİ BİLGİNİ THEODOTOS'UN MEZAR TAŞI
29-LEJYONER AURELİUS SURUS'UN MEZAR TAŞI
30-QUİNTUS ATTİUS HERAKLEİDES'İN MEZAR TAŞI
31-NYMPHE VE PREPOUSE'NİN MEZAR STELİ
32-POLLA PAKONİA GLYKEA'NIN MEZAR STELİ
33-PROVOKATÖR EUPREPES'İN MEZAR STELİ
34-ZOTİKHOS'UN MEZAR STELİ
35-GLADYATÖR NARKİSSOS'UN MEZAR STELİ
36-SALMAMODES'İN MEZAR STELİ
37-DİOSKURİDES'İN MEZAR STELİ
38-STOLOS VE KAYINBİRADERİNİN MEZAR STELİ
39-YİVLİ LAHİT ÖRNEĞİ
40-SATRAP LAHTİ
41-LİKYA LAHTİ
42-PERS DÖNEMİ MEZAR STELİ
43-TRAKYA SÜVARİSİ SAHNELİ ADAK STELİ
44-THEMİS'İN KIZLARININ HORA'LARA ADAK STELİ
45-ZEUS DORİOS'A ADAK STELİ
46-DİONYSİOS'UN MEZAR STELİ
47-TRYPHAİNE VE EPAPHRODEİTOS'UN LANETLEMELİ MEZAR STELİ
48-TİTUS FLAVİUS SURİLLİO'NUN MEZAR STELİ
49-PAULUS'UN MEZAR STELİ
50-ATHENA HEYKELCİĞİ
51- CENAZE ŞÖLENİ SYMPOSİUM KONULU MEZAR TAŞI 2
52-SİDAMARA LAHDİ
53-SİDAMARA LAHDİ 2
54-AT ARABALI MEZAR STELİ
55-THASOS MEZAR STELİ
56-KAPI BİÇİMLİ MEZAR STELİ 1
57-KAPI BİÇİMLİ MEZAR STELİ 2
58-MARCUS ANTONİUS FRONTO'NUN MEZAR STELİ
59-EUBİOS'UN KIZI PLATTHİS'İN MEZAR TAŞI
60-VEDA KONULU MEZAR TAŞI 4
61-EUPHİLETOS KIZI GOKOUSA'NIN MEZAR TAŞI
62-DAMATRİOS'UN MEZAR TAŞI
63-PHOUSEİNİA'NIN MEZAR STELİ
64-EPİGONOS'UN MEZAR STELİ
65-ÇOCUK LAHTİ
66-PALAİOLOGOS KIZI MARİA'NIN MEZAR STELİ

DİĞER :


1- GALATA KULESİ ÇANI 

2- YILANLI SÜTUN YILAN BAŞI
3- HALİÇ GİRİŞİ ZİNCİRİ
4-KADIKÖY FİKİRTEPE YERLEŞMESİ ESERLERİ
5-BAHÇE BÖLÜMÜ HEYKEL VE LAHİTLER
6-HİTİT DÖNEMİ CİNSEL GÜÇSÜZLÜĞE KARŞI BÜYÜ
7-HASEKİ HÜRREM SULTAN MEDRESESİ PENCERE ALINLIKLARI
8-RENKLİ SIR TEKNİĞİ ÇİNİ MİHRAB
9-ALTIN NİŞAN YÜZÜĞÜ
10-ALTIN RÖLİKER
11-EN ESKİ AŞK ŞİİRİ
12-CİNAYETLE İLGİLİ MAHKEME KARARI
13-ÇARPIM TABLOSU
14-BORÇ SENEDİ
15-KADEŞ ANTLAŞMASI
16-HİTİT DÖNEMİ HİYEROGLİF YAZITLI DİKİLİTAŞ
17-BASTET KEDİ HEYKELCİKLERİ